Prispevki

Evropski socialni sklad

V letošnjem letu se je vrtec prijavil na dva javna razpisa, ki ju je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer "PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017–2018" in "ZAPOSLOVANJE ASISTENTOV ZA DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH".  Oba javna razpisa za izbor projektov delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f10839 #080613180606