Zaprte enote 30. 4. 2018

Spoštovani starši!

Na seji Sveta zavoda, dne, 27. 2. 2018, je bil v skladu z 9. členom Določila o plačevanju oskrbnin Vrtcev Brezovica, sprejet sklep, da bodo v ponedeljek, 30. 4. 2018, zaprte vse enote vrtca, razen enota Vnanje Gorice, kjer bo dežurstvo za vse otroke.

            9. člen

Vrtec posluje vse leto, 5 dni v tednu, od ponedeljka do petka. V poletnih mesecih, času praznikov in šolskih počitnic se zaradi manjše prisotnosti otrok in racionalizacije dela in stroškov združujejo oddelki in enote.

Med šolskimi počitnicami bodo vse enote vrtca z 2 oddelkoma ali manj zaprte (izjema je enota Rakitna, ki bo po potrebi odprta tudi takrat). Dežurstvo za otroke bo v večjih enotah (Vnanje Gorice, Podpeč in Notranje Gorice). V letnem delovnem načrtu vrtca bodo vsako leto določeni dnevi, ko bo odprta samo dežurna enota (kot npr. tisti dnevi, ko je delovni dan med vikendom in praznikom). V času poletnih počitnic (julij, avgust) bodo vse enote z 2 oddelkoma ali manj zaprte najmanj 6 tednov razen enote Rakitna, ki bo zaprta najmanj 5 tednov.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f10839 #080613180606