Svetovalna služba 

Kontakt 

Alenka Žavbi

Telefon: 030 324 349
E-pošta: alenka.zavbi@vrtci-brezovica.si 

Svetovalna služba

Svetovalno službo predstavljata svetovalna delavka ter vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč.

Svetovalna delavka želi v sodelovanju z vami starši, z vzgojiteljicami, s pomočnicami vzgojiteljic in z vodstvom vrtca ustvariti spodbudno okolje, v katerih se bo vaš otrok čim bolje počutil in razvijal.

Prizadeva si, da bi odrasli (tako vi kot naši strokovni sodelavci) otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

OB SPREJEMU V VRTEC

Ob sprejemu otroka pa bo naša prva priložnost, da vam in vašemu otroku omogočimo ustrezno pripravo na povsem novo, a pomembno izkušnjo - obiskovanje vrtca.

Seznanili vas bomo s specifiko uvajalnega obdobja, z načinom dela vzgojiteljic in življenja v posameznih skupinah ter programom dela skozi aktualno šolsko leto. Pogovorili pa se bomo tudi o lastnostih, navadah in posebnostih vašega otroka, ki so pomembne za oblikovanje programa in skupine.

POSVETOVALNO DELO S STARŠI

Srečevali se bomo na roditeljskih sestankih, predavanjih za starše in ostalih skupnih srečanjih, vedno pa ste dobrodošli tudi, kadar potrebujete osebni pogovor.
Svetovalna delavka vam lahko pomaga bolje razumeti otrokove razvojne, čustvene in vedenjske, težave in stiske kot na primer:

 • težave pri hranjenju,
 • spanju in bioritmu,
 • močenje postelje,
 • nemirnost,
 • nočstrah,
 • agresivno vedenje,
 • zapoznel govor,
 • kronično bolan otrok,
 • soočanje s »trmo«.


S svetovalno delavko se lahko tudi pogovorite, kadar se družina znajde v kritičnih situacijah:

 • ločitev ali razveza,
 • selitev,
 • smrt v družini,
 • soočanje z odvisnostmi,
 • in ostale stiske, s katerimi se kot starši srečujete.

POSVETOVALNO DELO Z VZGOJITELJSKIM TANDEMOM

 • dnevni obiski in opazovanja v skupini
 • pomoč pri oblikovanju ustreznih intervencij v oddelkih, kjer se nakazujejo težave pri vodenju skupine, pri obvladovanju otrok v skupini zaradi disciplinskih težav, pri čustvenih, osebnostnih stiskah otrok ipd., pomoč pri oblikovanju skupine kot socialne skupnosti, izboljšanju njene klime;
 • pomoč pri spremljanju razvoja skupine in posameznega otroka,
 • koordinacija vzgojno-izobraževalnega delo z otroki s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke;
 • pomoč pri težavnem vključevanju in uvajanju novosprejetih otrok v skupino, pri prehodu otroka iz vrtca v šolo, iz oddelka v oddelek, iz vrtca v drug vrtec.

"Dovolite si, da vam kdaj tudi spodleti. Lahko se zgodi, da je treba poskusiti večkrat, preden vam uspe….in ne spreglejte majhnih zmag."

DODATNA STROKOVNA POMOČ

V našem vrtcu omogočamo tudi izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami.
To pomoč izvaja vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč.

Prednosti zgodnje obravnave

 • Pomembno je, da se težave odpravijo čim prej, ko otroku še  ne povzročajo večjih stisk in občutka neuspeha.
 • S starostjo se določeni napačni vzorci (npr. gibalni, govorni) utrdijo in njihovo odpravljanje je dolgotrajnejše in težavnejše.
 • Otrokove razvojne težave na  določenem področju, če niso ustrezno obravnavane,  lahko ovirajo razvoj na drugih področjih in lahko vplivajo na pojav dodatnih težav.
 • Lahko gre le za prehodne težave in je potreben krajši čas obravnave. Z individualnim pristopom in posebnimi metodami  specialni pedagog  otroka ustrezno motivira in mu pomaga preseči  težave, ki bi ga sicer lahko ovirale pri nadaljnjem šolanju  in v življenju.

Izvajanje strokovne pomoči v vrtcu

 • Za otroka, ki potrebuje pomoč, naredimo individualizirani program,  glede na težavo.
 • Pomoč se izvaja individualno, v manjši skupini ali znotraj skupine.
 • Sodelovanje z vzgojiteljico in pomočnico, ki nudi strokovno podporo pri delu z otrokom.
 • Skozi igro omogočiti otroku, da usvaja nove spretnosti in razvija svoje sposobnosti.
 • Izbiranje in izvajanje raznovrstnih vsebin ter dejavnosti s prilagojenimi metodami in načini dela,  pri katerih lahko otrok z različnimi didaktičnimi sredstvi in materiali dosega uspehe.

Sodelovanje s starši

 • Na timskih sestankih.
 • Govorilne ure po dogovoru.
 • Po elektronski pošti ali po telefonu.

Otroci s posebnimi potrebami

 • Otroci z motnjami v duševnem razvoju.
 • Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije.
 • Gluhi in naglušni otroci.
 • Otroci z govorno jezikovnimi motnjami.
 • Gibalno ovirani otroci.
 • Dolgotrajno bolni otroci.
 • Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
 • Otroci z avtističnimi motnjami.
 • Otroci s čustvenimi in vedenjskimi  motnjami.

Program za predšolske otroke s posebnimi potrebami se izvaja po kurikulumu za vrtce,  oziroma programu za otroke s posebnimi potrebami, s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f10839 #080613180606