Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Izjava o dostopnosti

Ta izjava se nanaša na spletišče vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica. Spletišče je dostopno na spletnem naslovu www.vrtci-brezovica.si

VIZ Vrtci Brezovica se zavezuje omogočati dostopnost do vsebine spletišča na spletni povezavi www.vrtci-brezovica.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/18.

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da je spletišče Vrtcev Brezovica dostopno in delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij .

Kljub temu da se zavedamo izjem in odstopanj, se trudimo, da bi bile vsebine spletišča čim bolj dostopne vsem uporabnikom. Vendar pa ne moremo zagotoviti popolne dostopnosti zaradi vsebin, ki so navedene kot nedostopne v poglavju “Nedostopna vsebina“.

Vsebine poskušamo oblikovati čim bolj skladno s smernicami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), ki so skladne tudi s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA.

Naši ukrepi za omogočanje zaznavanja

Na spletišču Vrtcev Brezovica smo sprejeli številne ukrepe, ki zagotavljajo večjo dostopnost vsebin in olajšujejo zaznavanje predstavljene vsebine.

En ukrep je dodajanje nadomestnega besedila za opise fotografij in slik, kar omogoča bolj učinkovito uporabo bralnikov zaslona in uporabnikom z vizualnimi ovirami omogoča, da bolje razumejo vsebino spletišča. Uporabnik lahko prilagodi velikost besedila z uporabo povečave (primer bljižnic: Ctrl+Plus, Ctrl+Minus). Povečava deluje brez izgube informacij.

Uporabnikom smo omogočili prilagajanje razmerja kontrasta med besedilom in ozadjem s pomočjo vtičnika SOGO Dostopnost. Na voljo je namenski stranski meni, ki omogoča prilagajanje vidnosti.

Uporabljamo različne ravni naslovov, kar omogoča boljšo organizacijo vsebine in lažje navigiranje po spletišču. Za boljšo prilagodljivost na različne zaslone in naprave, uporabljamo odzivno oblikovanje.

Naši ukrepi za boljšo operabilnost

Naše vsebine niso časovno omejene. Vse novice hranimo v arhivu, ki je dostopen na spletni strani. Izogibamo se vsebinam, ki povzročajo napade zaradi bliskov ali hitrega premikanja. Za iskanje vsebin na spletišču je na voljo polje za iskanje. Trudimo se, da vsebine organiziramo v menije. Uporabljamo smiselna in logična imena povezav.

Naši ukrepi za zagotavljanje razumljivosti

Besedila naših prispevkov so berljiva in razumljiva. Izogibamo se kompleksnim besedilom. Glavni meni je na voljo na vseh straneh – Uporaba navigacije je konsistentna in se ne spreminja med stranmi.

Naši ukrepi za dostop do vsebine na različnih napravah (robustnost)

  • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo na različnih napravah (računalnik, tablica, pametni telefon).
  • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo v različnih brskalnikih (na primer Google Chrome, Safari).
  • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo s pomočjo podporne tehnologije (na primer bralniki vsebine na zaslonu).

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Vrtci Brezovica nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
  • video vsebine nimajo ustreznih podnapisov, transkriptov ali zvočnih opisov, prav tako nekatere video vsebine nimajo podnapisov, ki so berljivi z bralniki, ampak so integrirani v video.

Zaradi nesorazmernega bremena so na spletišču tudi vsebine, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti:

  • Novice (obvestila in dogodki), ki so bile objavljene v preteklih letih, niso bile pregledane in ocenjene in morebitna neskladja s kriteriji dostopnosti niso bila odpravljena. Kljub temu ostajajo na spletišču kot arhivsko gradivo.
  • Med tako vsebino spadajo še programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), različne kompleksne tabele s podatki (ki so podane v skenirani obliki – pdf, jpg ali png), prav tako vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila.

Obvestila o neskladju

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1) sprejemamo na e-naslovu tajnistvo@vrtci-brezovica.si Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije
za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Telefon: 01 555 58 48
Elektronska pošta: gp.irsid@gov.si  

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je posodobljena 19.4.2023 na podlagi samoocene.

Dostopnost