Vodnik za starše

POSLOVNI ČAS VRTCA

Vsaka enota Vrtcev Brezovica ima svoj poslovni čas, ki se določi na osnovi potreb večine staršev.

Poslovni čas enote se spremeni, če vsaj trije otroci potrebujejo drugačen poslovni čas od predvidenega. Spremembo poslovnega časa potrdi Svet zavoda. To opredeljuje 5. odstavek 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

PREKORAČITEV POSLOVNEGA ČASA VRTCA

V primeru, da po otroka ne morete priti do konca poslovnega časa vrtca, nujno pokličite dežurno igralnico in sporočite, da zamujate.

V kolikor zamudite večkrat in ste na zamudo že bili opozorjeni s strani vzgojiteljice, boste prejeli v podpis »Obrazec za zamude«, kjer je opredeljeno tudi doplačilo oskrbnine. Po sklepu občine se vsako zamujeno minuto doplača z 0,42 EUR na otroka.

DNEVNA RUTINA V VRTCU

Prihod v vrtec

7:45 – 8:30 zajtrk

8:30 – 11:30 prosta igra otrok, vodene dejavnosti, bivanje na prostem, sadna/zelenjavna malica

11:30 – 13:00 kosilo (odvisno od starostne skupine otrok)

12:00 – 14:00 počitek (odvisno od starostne skupine otrok)

14:30 – popoldanska malica

15:00 – prosta igra, igra na igrišču, združevanje oddelkov 

Odhod domov  

REZERVNA OBLAČILA

Otroci naj imajo v vrtcu dovolj rezervnih oblačil, primernih letnemu času. Prosimo vas, da imajo otroci udobna oblačila, ki so primerna za igro na igrišču, v gozdu … in ne bo prevelike škode, če se umažejo ali strgajo. 

SPOROČANJE ODSOTNOSTI OTROKA

Starši redno sporočajte odsotnost otroka v elektronskem sistemu Vasco web, in sicer do 8. ure zjutraj za tekoči dan.

Prosimo vas, da označite tudi vzrok odsotnosti, npr. počitnice, bolezen (zaželeno je, da dopišete za katero bolezen gre). V primeru nalezljivih bolezni je potrebno poklicati tudi vzgojiteljico, da obvesti še ostale starše, in vodjo zdravstveno-higienskega režima.

OTROK LAHKO V VRTCU PREŽIVI MAKSIMALNO 9 UR

V vrtcu so otroci vključeni v 9-urni celodnevni program, kar opredeljuje Zakon o vrtcih. 

Po sklepu občine ustanoviteljice starši otroka, ki je prisoten več kot 9 ur, doplačajo za vsako začeto uro nad 9 ur, in sicer 7 EUR za vsakega otroka.

Opravičilo doplačila nad 9 ur se upošteva, v kolikor na upravo vrtca oddate izpolnjen obrazec »Izjava za bivanje otroka v vrtcu nad 9 ur«, ki jo izpolnita delodajalca obeh staršev.

SPLETNE IGRALNICE

Vsaka skupina ima spletno igralnico, preko katere vas vzgojiteljice obveščajo o dogajanju v vrtcu, o letnem delovnem načrtu oddelka, o boleznih v oddelku, pomembnih informacijah, objavi pogovornih uric, predavanj,…). Objavljajo tudi fotografije dejavnosti v skupini.

PREMIK OTROKA V DRUGO ENOTO

V naših vrtcih se vsako leto trudimo, da lahko sprejmemo čim več najmlajših otrok, zato se posledično lahko zgodi, da vaš otrok v naslednjem šolskem letu zamenja strokovni delavki in/ ali skupino.

Če pa želite v naslednjem šolskem letu otroka prestaviti v drugo enoto, morate v mesecu februarju izpolniti spletni obrazec »Premik otroka v drugo enoto«.  Če ta obrazec izpolnite, je premik v drugo enoto dokončen, razen v primeru, če prostega mesta v želeni enoti ni.

KOMUNIKACIJA »MED VRATI«

Ob jutranjem prihodu otroka v vrtec sporočajte tekoče zadeve o njegovem stanju (neugodno počutje otroka doma, jutranji obroki doma, ugrizi, praske od doma, spanje ponoči). Vsakodnevna komunikacija med vrati naj bo kratka.

Z vzgojiteljico se dogovorite za pogovor, kadar v družinskem življenju pride do pomembnih sprememb (npr. ločitev, selitev, bolezen v družini, smrt v družini,…). Te informacije so za vzgojiteljice pomembne za razumevanje otrokovega odzivanja in čustvovanja v času njegovega bivanja v vrtcu.

Ob odhodu od doma bodite pozorni na ostre predmete, drobne igrače in sladkarije, ki jih otroci zaradi varnosti ne smejo prinašati v vrtec.

POGOVORNE URICE

Pogovorne urice so namenjene poglobljenemu pogovoru o razvoju in počutju vašega otroka v vrtcu. Pogovorne urice so enkrat mesečno, terminsko jih opredeli vzgojiteljica. V kolikor se v razpisanem terminu pogovora ne morete udeležiti, se z vzgojiteljico dogovorite za ustreznejši termin. Za krajše pogovore so vzgojiteljice dosegljive tudi med 13. in 14. uro.

PREHRANA V VRTCU

Na oglasni deski enot in na spletni strani vrtca je tedensko objavljen jedilnik.

V vrtcu imajo otroci možnost zajtrkovati do 8.30.

Popoldanska malica je del dnevnega programa v vrtcu. Otrokom jo ponudimo takoj po počitku, in sicer od 14.00 do 14.30 ure in jo otrok poje v vrtcu. Domov se malica ne odnaša, razen dveh izjem: če starši že zjutraj najavijo, da bo otrok odšel prej domov, in v primeru, da otrok med 14.00 in 14.30 malice še ni uspel pojesti. Če otrok malica ravno, ko pridete ponj, ga počakate v garderobi.

Če ima vaš otrok alergijo, vodji prehrane prinesete potrdilo pediatra (velja 6 mesecev) ali potrdilo specialista (velja 1 leto). Ostalih potrdil ne sprejemamo.

Starši redno vsako leto obnovite potrdilo, kar pomeni, da vsako šolsko leto do 30. septembra prinesete novo potrdilo.

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI V VRTCU

V skupini vedno obeležujemo rojstne dneve otrok. Otrok takrat v vrtec ne prinaša hrane.

Vzgojiteljica vam bo na roditeljskem sestanku predstavila, kako bodo praznovali rojstni dan v oddelku in skupaj se boste odločili, kaj lahko otrok prinese v vrtec.

V vrtcu ob rojstnem dnevu otroka ne vabimo zunanjih izvajalcev in tudi ne delimo rojstnodnevnih vabil za privatne zabave.

BOLAN OTROK MORA OSTATI DOMA, DOKLER SE POPOLNOMA NE POZDRAVI

Vrtec je namenjen zdravim otrokom. V primeru, da se pri otroku pojavijo nalezljive bolezni v času bivanja v vrtcu, vas bo vzgojiteljica takoj poklicala. Vaša dolžnost pa je, da v takem primeru čim prej pridete po otroka, ga odpeljete k zdravniku oziroma v domačo oskrbo.

 

Starši morate dosledno javljati odsotnost svojega otroka zaradi bolezni. To je pomembno zato, da vrtec uvede ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Prav tako pa vrtec v primeru pojava nalezljive bolezni v oddelku seznani starše zdravih otrok, da ste lahko pravočasno pozorni na morebitne znake bolezni pri svojem otroku.  

 

Vzgojiteljice lahko, v primeru vidnih znakov bolezni, otroka zavrnejo ob prihodu:

  • v primeru pojava večkratnega (več kot dvakrat) bruhanja, driske ali vročine mora otrok 48 ur od zadnjega bruhanja ali driske ostati doma, ne glede na vzrok bruhanja ali driske (to je preventivni ukrep za preprečevanje vedno pogostejših virusnih črevesnih nalezljivih bolezni, ki so izredno nalezljive – iz navodil NIJZ);
  • uši do naslednjega dne po uspešnem razuševanju (ko umijete glavo z ustreznim preparatom ter ročno odstranite gnide);
  • vnetje oči (razen v primeru alergije – individualni pogovor s starši).

 

V vrtcu ne dajemo nikakršnih zdravil, razen če je ogroženo zdravje otroka (astma, sladkorna bolezen, epileptični napadi, vročinski krči…). V tem primeru vzgojiteljici prinesete zdravniško potrdilo, zdravilo in navodila za uporabo zdravil.

KDO LAHKO PREVZAME OTROKA?

Otroka lahko iz vrtca prevzamejo osebe, ki ste jih navedli na Evidenčnem listu na začetku šolskega leta. Evidenčni list lahko med letom tudi posodobite.

V kolikor bo vašega otroka iz vrtca izjemoma prevzel nekdo, ki ni zapisan na evidenčnem listu, o tem pisno obvestite vzgojiteljico.

Kadar prihaja po otroka sorojenec, starejši od 10 let, vzgojiteljici oddate pisno obvestilo o prevzemu vaše odgovornosti.

Kadar ob predaji otroka vzgojiteljica oceni, da je oseba, ki je prišla po otroka, alkoholizirana v tolikšni meri, da je ogrožena varnost otroka, pokličemo starša. Če je ta nedosegljiv, smo dolžni poklicati policijo.

Osebam s prepovedjo približevanja ne predajamo otrok. Dolžni smo poklicati policijo.

V primeru, kadar si starša izmenjujeta vzgojo in skrb otroka, vzgojiteljicam sporočite dogovore – kdo in kdaj prihaja po otroka ter sprotne spremembe. Kadar po otroka pride starš časovno izven njegovega dogovorjenega stika, mu otroka predamo in o tem obvestimo drugega starša.

PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI

Kot javni uslužbenci smo po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini zaposleni v Vrtcih Brezovica dolžni javiti na Center za socialno delo vsak SUM nasilja v družini, brez predhodnega obvestila staršev.

INKLUZIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

V Vrtce Brezovica so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami v Program s prilagojenim izvajanjem, kar pomeni, da so otroci vključeni v redne oddelke in imajo zagotovljeno dodatno strokovno pomoč. Tako so lahko v oddelkih prisotni tudi izvajalci za dodatno strokovno pomoč, spremljevalci in svetovalni delavci. V delo so vključeni vsi otroci tega oddelka, še posebej kadar se krepijo socialne veščine.

MEDKULTURNO SOBIVANJE

V Vrtce Brezovica so vključeni tudi otroci priseljencev, tujcev ter otroci beguncev. V oddelkih, v katerih so vključeni ti otroci, se izvaja program Medkulturnega sobivanja.

IGRIŠČA VRTCA

Vrata na igrišču in na vhodih v vrtec je potrebno zapirati s kljuko, s čimer poskrbimo za varnost vseh otrok.

Vrtčevska igrišča so namenjena izključno otrokom vrtca v času bivanja otrok v vrtcu.

Ko pridete po otroka, se ne zadržujte na igrišču.

SOGLASJA STARŠEV

Ob vstopu v vrtec so vam ponujena sledeča soglasja, ki veljajo do izpisa iz vrtca oz. do vašega preklica:

– soglasje za pregled lasišča v primeru, da se v skupini pojavijo uši;

– fotografiranje otrok (fotografij, objavljenih v spletni igralnici, ne objavljajte na socialnih omrežjih. Prav tako to velja za fotografije dogodkov v vrtcu, ki jih posnamete sami).

PLAČILO OSKRBNINE

Višino oskrbnine določi Center za socialno delo.

Starši lahko prejemate položnice za plačilo oskrbnine preko e-pošte (obrazec dobite pri vzgojiteljici).

V računovodstvu se lahko dogovorite za plačilo preko trajnika (pišite: simona.oberzan@vrtci-brezovica.si).

ZAVAROVANJE OTROK

Vrtec ima zavarovane otroke za primer nezgode 24 ur na dan, za minimalno vsoto.

V kolikor se zgodi nezgoda doma, se obrnite na tajništvo vrtca (tajnistvo@vrtci-brezovica.si) in vzgojiteljico, da pridobite »Obrazec za prijavo nezgode za zavarovanje otrok«.

MOREBITNE TEŽAVE

Morebitne težave rešujemo sproti. Najprej se starši skušajte pogovoriti z vzgojiteljicama, v kolikor se sami ne zmorete dogovoriti oz. rešiti situacije, se obrnite na svetovalno službo, pomočnico ravnateljice ali ravnateljico.

 

  • Šola za starše (teme in datumi srečanj bodo viseli na oglasni deski in na spletni strani).

 

  • Svet staršev (sestanki 2-krat ali 3-krat letno); vsako leto moramo izvoliti predstavnika za Svet staršev (za vse sestanke bodo obveščeni). Zaželeni so konstruktivni predlogi in kritike.
NAROČANJE NA REVIJE

V primeru, da naročite revije Mini planet, Cicido, Zmajček preko našega vrtca, nam oddajte naročilnico. V tem primeru imate popust, saj plačate tisto ceno, ki je za naročilo v vrtcu, revijo in položnico pa boste dobivali na dom.

UPORABA ZASLONOV

Priporočamo, da si preberete Smernice za uporabo zaslonov, ki jih je izdala Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni/povzetki-za-star%C5%A1e

OBDAROVANJE VZGOJITELJIC

Področje daril ureja 30. člen ZIntPK, ki določa, da lahko uradna oseba, kamor se v skladu z določbami ZIntPK uvrščajo tudi
zaposleni v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejme darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih
dogodkih, kamor štejemo tudi zaključek izobraževanja, pri čemer vrednost sprejetega darila ne sme presegati vrednosti
100 evrov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila. Ta darila so v Pravilniku o omejitvah in dolžnostih
uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 106/21 in 110/21 – popr.; v nadaljevanju Pravilnik)
opredeljena kot priložnostna darila manjše vrednosti. 

V zvezi z navedeno tematiko vas želimo posebej opomniti še na določbo petega odstavka 30. člena ZIntPK, ki določa, da
uradna oseba ali njen družinski član, ne glede na določbe tega člena, ne sme sprejeti denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin.

PREDLOGI, POHVALE IN PRITOŽBE

Predloge, pohvale in pritožbe starši posredujete predstavniku vaše skupine, ki jih nato preda vodstvu.

Dostopnost