Uprava

Vrtci Brezovica,
Nova pot 9,
Vnanje Gorice,
1351 Brezovica
Telefon: 01 3651 233

 

Ime in priimek Položaj Telefon Elektronska pošta
Liljana Bošnjak Ravnateljica 031 754 541 lili.bosnjak@vrtci-brezovica.si
Alenka Švigelj Pomočnica ravnateljice 031 241 937 alenka.svigelj@vrtci-brezovica.si
Nina Simšič Pomočnica ravnateljice – vpis otrok v vrtec 030 708 454 nina.simsic@vrtci-brezovica.si
Alenka Žavbi Svetovalna delavka 030 324 349 alenka.zavbi@vrtci-brezovica.si
Pavlina Zirer Svetovalna delavka/vzgojiteljica za DSP 041 726 923 pavlina.zirer@vrtci-brezovica.si
Tanja Lukančič Organizatorka prehrane in ZHR 030 640 061 tanja.lukancic@vrtci-brezovica.si
Darja Belič Poslovna sekretarka 030 324 303 tajnistvo@vrtci-brezovica.si
Sabina Jankovec Knjigovodja 030 706 055 administrator@vrtci-brezovica.si
Simona Oberžan Knjigovodja – oskrbnine 030 706 055 simona.oberzan@vrtci-brezovica.si
Vesna Doles Rozman Vzgojiteljica za DSP 030 362 870 vesna.doles-rozman@vrtci-brezovica.si
Vanja Petrič Vzgojiteljica za DSP 040 657 480 vanja.petric@vrtci-brezovica.si

 

Kuhinje

 

Ime in priimek Položaj Telefon Elektronska pošta
Marta Bekanović Kuhinja Vnanje Gorice 030 324 306 kuhinja.vg@vrtci-brezovica.si
Patricija Jurček Kuhinja Podpeč 030 324 307 kuhinja.podpec@vrtci-brezovica.si
Jožica Mavser Kuhinja Rakitna 030 324 347 kuhinja.rakitna@vrtci-brezovica.si
Staša Klemen Kuhinja Notranje Gorice 030 717 075 kuhinja.ng@vrtci-brezovica.si

 

Enota Brezovica
V Radno 9,
1351 Brezovica
Telefon: 01 3653 095

Organizacijska vodja
Katarina Strain Novak

katarina.strain-novak@vrtci-brezovica.si
Tel.: 030 324 418

E-naslovi skupin
palcki@vrtci-brezovica.si
navihanci@vrtci-brezovica.si

 

Enota OŠ Brezovica
Šolska ulica 15,
1351 Brezovica

Organizacijska vodja
Mateja Šubic
mateja.subic@vrtci-brezovica.si
Tel.: 030 644 408

E-naslovi skupin
lunice@vrtci-brezovica.si
zvezdice@vrtci-brezovica.si

 

Enota Vnanje Gorice
OŠ Notranje Gorice

Podpeška cesta 390,
1357 Notranje Gorice

Organizacijska vodja
Katja Sečnik

katja.secnik@vrtci-brezovica.si
Tel.: 030 717 078

E-naslovi skupin
mehurcki@vrtci-brezovica.si
barjancki@vrtci-brezovica.si

Enota Rakitna

Rakitna 54,
1352 Preserje
Tel.: 01 3650 373

Organizacijska vodja
Tjaša Abram
tjasa.abram@vrtci-brezovica.si
Tel.: 030 324 313

E-naslovi skupin
srnice@vrtci-brezovica.si
sovice@vrtci-brezovica.si

Enota Preserje

Preserje 2,
1352 Preserje
Tel.: 030 333 887

Organizacijska vodja
Olga Brandstatter
olga.brandstatter@vrtci-brezovica.si
Tel.: 030 333 887

E-naslovi skupin
skrati@vrtci-brezovica.si
bibe@vrtci-brezovica.si

Dostopnost