VABIMO VA NA PREDAVANJE

POMEN SENZORNE INTEGRACIJE ZA NAŠ IN OTROKOV VSAK DAN

Kako opremiti in spodbujati otroka za kasnejše uspešno soočanje s šolskimi zahtevami?

V SREDO 14. 10. 2020 OB 18.00

preko ZOOM povezave: https://arnes-si.zoom.us/j/7570250060

 

Predavateljica: mag. Nevenka Gričar, dipl. del. ter., prof. defektologije za MVO

Vsak od nas ves čas prejema veliko informacij iz naših čutil in okolja. Te informacije nam pomagajo pri organizaciji našega vedenja in uspešni interakciji v okolju, vendar le če predelava teh informacij poteka optimalno.

Senzorna integracija (SI) je nevrološki proces, ki nam pomaga organizirati senzorno zaznavanje iz lastnega telesa in okolja ter omogoča, da telo te informacije učinkovito uporabi znotraj določenega okolja. Senzorna integracija daje osnove za kompleksnejše učenje in vedenje v okolju.

Mag. Nevenka Gričar, prof.  defektologije,  dipl.  delovna  terapevtka,  je  specialna  znanja  s  področja  senzorne  integracije  po Ayresovi pridobila v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji, kjer je pridobila naziv »Advanced Sensory Integration Practitioner«. Je prva strokovnjakinja v Sloveniji, ki je v naše sistemsko področje implementirala strokovno znanje s področja senzorne integracije. Deluje tudi v zasebni praksi, kjer kot terapevtka izvaja klinično diagnostiko ter terapevtski program za otroke s posebnostmi razvoju.

Ker ima bogate izkušnje z otroci, bo teoretična izhodišča podkrepila s praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja in svoje terapevtske prakse. Izpostavila bo posamezne nivoje razvoja senzorne integracije v predšolskem obdobju, ko je le-ta zelo intenziven. Starši bodo spoznali, katere vrste aktivnosti v vsakdanjem življenju lahko spodbujajo otrokov razvoj senzorne integracije in katere so manj spodbudne zanj. In zakaj.

 Če želite spoznati, kako lahko to vpliva na otrokovo dobro počutje in njegov uspeh v šoli, ste prijazno vabljeni.

 

Dostopnost