Spoštovani starši,

Danes, 21. 1. 2021, smo prejeli okrožnico MIZŠ z obvestilom, da je vlada RS sprejela nov odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, s katerim se v naši regiji s 26. 1. 2021 odprejo vrtci v polnem obsegu. Tako vas kot nas je ta informacija zelo razveselila. Po dolgih mesecih bomo ponovno lahko odprli vrata vseh naših vrtcev.

Za prihod v vrtec ne potrebujete več posebne prijave, vsi tisti, ki otroka še ne boste pripeljali, pa ga nujno odjavite v portal VASCO.

Vsi starši, ki otrok ne boste pripeljali v vrtec ste upravičeni do oprostitve plačila.

Med drugim je v okrožnici navedeno tudi, da se moramo zavedati, da je virus še vedno med nami in da lahko vsaka neprevidnost povzroči njegovo ponovno širjenje in tveganje za naslednji val. Zato bomo morali še naprej upoštevati vsa higienska priporočila, ki smo jih prejel s strani NIJZ. Večino teh priporočil poznate, nekaj pa je posodobljenih in novih.

Med najpomembnejšimi in najučinkovitejšimi ukrepi je ta, da lahko v vrtec prihajajo le zdravi otroci in zaposleni. Druga najbolj učinkovita metoda za omejevanje epidemije je oblikovanje mehurčka, pri čemer je mišljen oddelek, v katerega so vključeni otroci. Zelo pomembno je, da svojim vzgojiteljicam posredujete izjavo, da je vaš otrok zdrav in sporočite od katere do katere ure v okviru poslovnega časa vrtca boste potrebovali varstvo za svojega otroka, ker se skupine, če bo le mogoče, ne bodo združevale. Izjavo vam bodo posredovale vzgojiteljice.

Vzgojiteljice bodo tudi v skupinah nosile maske. Kot uspešen ukrep svetujejo tudi manjše število otrok v oddelku.

O morebitnih posebnostih vaše enote ali skupine vas bodo obvestile vzgojiteljice.

Kljub vsem ukrepom in omejitvam bomo v prvi vrsti poskrbeli za dobro počutje vaših otrok. Izkušnje iz dežurnega varstva so pokazale, da so otroci brez težav sprejeli vse spremembe, da so se le lahko družili in igrali s svojimi vrstniki.

Liljana Bošnjak, ravnateljica

Dostopnost