Spoštovani starši!

V Odloku o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, ki smo ga prejeli od MIZŠ, je navedeno, da je v prostorih vrtca obvezno nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje in zračenje prostorov.

Za uvajanje otrok v vrtec, pogovorne urice in roditeljske sestanke pa velja pogoj PCT.

Uprava Vrtcev Brezovica

Dostopnost