GOZDNI VRTEC V VRTCIH BREZOVICA

Sep 26, 2022

Zavod Vrtci Brezovica sestavlja osem enot, katere se razprostirajo po prelepem Ljubljanskem barju. Naša okolica nam ponuja številne priložnosti za bivanje na prostem. Ena izmed prednostnih nalog vrtca je tudi prenašanje kurikularnih dejavnosti izven meja igralnic. Trudimo se, da bi otroci čim več časa preživeli na prostem, zato smo v nekaterih skupinah uvedli zelene dneve. To so dnevi, ko smo zunaj v vsakem vremenu. Želimo si, da bližnji gozd ali travnik postaneta naša naravna igralnica, saj se zavedamo, da je narava naša najboljša učiteljica. Le-ta nam ponuja številne možnosti in priložnosti za hojo po neravnem terenu, nabiranje različnih naravnih materialov, igro s palico, uživanje v vožnji po prelepem jesenskem listju … Gozd je odličen prostor za nekonstruirano  igro z neomejeno ponudbo različnih naravnih pripomočkov in igrač.

Strokovni delavci se zavedamo, da otrok z obiskovanjem različnih naravnih okolij razvija in bogati svoje spretnosti in sposobnosti, se krepi na socialno-čustvenem področju in nadgrajuje svoje gibalne sposobnosti. Gozd otrokom in strokovnim delavcem predstavlja neomejen prostor, znotraj katerega lahko vsakdo poišče prostor zase, umiritev in prisluhne zvenu narave. Z rednim obiskovanjem gozda, tudi zaposleni skrbimo za promocijo zdravja na delovnem mestu. Ob kontinuiranemu odhajanju v naravno okolja se bomo trudili ohranjati spoštljiv odnos do žive in ne žive narave ter spoštovati naravne zakonitosti in ohranjanje okolja takšnega kot smo ga prejel ob našem prihodu. 

Dostopnost