Starši ste v maju prejeli pri svoji vzgojiteljici obrazec za odsotnost otroka v obdobju od 1. 6. do 31. 8. 2017. Obrazec je objavljen tudi na spletni strani vrtca in si ga lahko sami izpišete.

Prosimo starše, da izpolnjen obrazec vrnete vzgojiteljici, lahko pa ga pošljete tudi na upravo vrtca najkasneje do 09. 6. 2017. Podatke o odsotnosti otrok potrebujemo zaradi poletne organizacije dela tako v kuhinjah kot v samih skupinah. Kdor ne bo mogel oddati obrazca do navedenega datuma, ga lahko odda izjemoma tudi kasneje. V primeru spremembe odsotnosti otroka, to sporočite pisno na istem obrazcu ali po elektronski pošti na naslov simona.oberzan@vrtci-brezovica.si.

S tem obrazcem boste lahko uveljavljali tudi počitniško rezervacijo v skladu s 24. členom Pravilnika o sprejemu otrok.

V tem obdobju bo veljal tudi poseben režim glede elektronskega odjavljanja otrok. Za mesec junij bostestarši odjavljali otroka tako kot to delate sedaj. Za meseca julij in avgust bodo odjave vnesene v računovodstvu, ker se bo za vsakega otroka preverilo ali izpolnjuje pogoje za koriščenje počitniške rezervacije. Počitniške rezervacije ne morete vnašati sami, ampak jo lahko le računovodkinja. Na podlagi izpolnjenega obrazca bo računovodkinja vnesla rezervacijo po pravilih tiste občine, ki jo imate navedeno na odločbi za znižano plačilo vrtca. Če ima občina iz odločbe ugodnejše pogoje oziroma daljše obdobje za rezervacije, na obrazec vpišite tudi morebitno odsotnost v septembru. Če starši ne poznate pravil svoje občine, lahko pokliče v računovodstvo.

Tako vam staršem na obrazcu ni potrebno posebej navajati, da boste uveljavljali rezervacijo, ker bo za vsako odsotnost otroka v mesecu juliju in avgustu v skladu s pravili avtomatsko priznana počitniška rezervacija. Ker je največ otrok iz Občine Brezovica, velja, da je rezervacija upoštevana za neprekinjeno odsotnost 10 delovnih dni v obdobju med 26. 6. 2017 in 31. 8. 2017. Rezervacija ni mogoča v mesecu juniju, čeprav vas prosimo, da na obrazec vpišite tudi morebitno odsotnost v tem mesecu.

Rezervacija ni možna za drugega oziroma vsakega nadaljnjega otroka.

Če obrazca ne boste izpolnili ali bo otrok v juliju in avgustu več odsoten, kot boste napovedali na obrazcu, seveda lahko sami kliknete na odjave, vendar v tem primeru odsotnost ne bo upoštevana kot rezervacija, ampak bo oskrbnina zmanjšana samo za strošek živil.

Starši otrok, ki odhajajo v šolo, boste prejeli še obrazec IZPIS OTROKA IZ VRTCA, dosegljiv je tudi na spletni strani. Bodite pozorni na 15-dnevni odpovedni rok. Vzgojiteljica vam bo potrdila prejem obrazca in naredila kopijo, ki jo potrebujete kot prilogo obrazca za sporočanje sprememb Centru za socialno delo, saj ste dolžni sporočiti, kdaj se je vaš otrok izpisal iz vrtca.

Prosimo starše, da pozorno preberete navodila.

Vodstvo vrtca

Priponka: POČITNIŠKA REZERVACIJA 2017

Dostopnost