JAVNI RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTCE BREZOVICA

Jan 17, 2024

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Vsem staršem, ki želite v šolskem letu 2024/2025svojega otroka vključiti v enote VRTCEV BREZOVICA (Brezovica, vrtec pri OŠ Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (2 enoti), Podpeč, Preserje ali Rakitna), vabimo, da Vlogo za sprejem otrok v vrtec čim prej oddate, vendar najkasneje do 15. 3. 2024 (4. člen Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica.).

Novo vlogo za vpis otroka v vrtec morate oddati tudi tisti starši otrok, ki so bili v preteklem letu zavrnjeni ali ste prosto mesto v vrtcu zavrnili sami.

Vlogo za sprejem otrok v vrtec se dobi v vseh omenjenih enotah in na spletni strani vrtca (www.vrtci-brezovica.si) in se jo odda na upravi vrtca ali pošlje po pošti na naslov: Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica. K vlogi naj bodo priložena vsa potrebna dokazila.

Glede na trenutne informacije odlogov šolanja in premikov otrok znotraj enot je predvideno 154 prostih mest za vse starostne skupine skupaj.

V mesecu aprilu 2024 bo Komisija za sprejem otrok na podlagi prispelih vlog in Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica pričela z delom. Starši boste o sprejemu otrok pisno obveščeni, predvidoma v mesecu maju 2024.

Pravilnik o sprejemu otrok ter vse ostale informacije o vpisu otroka v Vrtce Brezovica je dostopen na spletni strani vrtca www.vrtci-brezovica.si  (zavihek Vpis v vrtec)

Več v zvezi z vpisom otroka v vrtec si lahko preberete na povezavi: http://vizvb-test-01.splet.arnes.si/vpis-v-vrtec/

Podrobnejše informacije o vpisu otroka v vrtec lahko dobite vsak dan od 12. 30 do 15. 00 v enoti Vnanje Gorice, Nova pot 9 (tel.: 3651-233).

Z lepimi pozdravi,

 Liljana Bošnjak, ravnateljica vrtca

Direktna povezava na vlogo za vpis v vrtec:

http://vizvb-test-01.splet.arnes.si/files/2019/01/VLOGA-vpis-otrok-19.2.2015doc-2-1.pdf

Dostopnost