JAVNI RAZPIS ZA VPIS V VRTEC, ENOTO PODPEČ, Z DNEM 1. 4. 2019

Brezovica, dne 12. 12. 2018

Z dnem 1. 4. 2019 se v enoti Podpeč odpira oddelek za otroke stare 1-2 leti in bodo do 1. 4. 2019 stari najmanj 11 mesecev.

Vabimo vas, da oddate Vlogo za sprejem otrok v vrtec najkasneje do 18. 1. 2019.

Vlogo za sprejem otrok v vrtec se dobi v vseh enotah vrtca in na spletni strani vrtca (www.vrtci-brezovica.si) in se jo odda na upravi vrtca ali pošlje po pošti na naslov: Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica. K vlogi naj bodo priložena vsa potrebna dokazila.

Predvideno število prostih mest za omenjeni oddelek je 12.

V mesecu februarju 2019 bo zasedala Komisija za sprejem otrok na podlagi prispelih vlog in Pravilnika o sprejemu otrok. Vrtec bo starše pisno obvestil o sprejemu otrok še v istem mesecu.Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica je dostopen na spletni strani vrtca: www.vrtci-brezovica.si.

Podrobnejše informacije o vpisu otroka v vrtec lahko dobite vsak dan od 12. 30 do 15. 00 v enoti Vnanje Gorice, Nova pot 9 (tel.: 3651-233).

uprava vrtca

Dostopnost