V Vrtcih Brezovica v delo vključujemo metodologijo Korak za korakom. Strokovni delavci se po opravljenem temeljnem izobraževanju na Pedagoškem inštitutu vključimo v učečo se skupnost v našem zavodu. S pogovori o lastni praksi in zanimivih, na otroka osredinjenih dejavnostih skrbimo za stalen profesionalni razvoj in spreminjanje svoje prakse na boljše. 

Strokovni aktiv Korak za korakom poteka petkrat na leto. Interna srečanja pričnemo z ”ledolomilcem”, ki ga vsakokrat vodi drug strokovni delavec. Sledi predstavitev lastnih akcijskih načrtov za uvajanje sprememb v praksi. Podelimo si izkušnje, se podpiramo, v kolikor imamo dileme in iščemo nove ideje. V letošnjem letu rdeča nit naših srečanj temelji na tematiki Bivanja na prostem. Na srečanjih se bomo tako osredinili na izzive v povezavi z organizacijo kotičkov na prostem (na igrišču, v gozdu) in nadgradnjo kotičkov v notranjih prostorih.

Lastno prakso po novem opazujemo tudi z novo pedagoško metodo Videocoachinga. Gre za videoposnetke lastne prakse, ki so namenjeni strokovnemu delavcu za analizo lastne prakse. Ob večkratnem ogledu videoposnetka smo pozorni na odzive odraslega in otroka ter upoštevanje otrokovih pobud ob določeni dejavnosti. Pomembno je zaznavanje otrokovih pobud, želja in interesov.

 Z namenom vpogleda v izvajanje metodologije Korak za korakom v drugih zavodih za vzgojo in izobraževanje, se udeležujemo medregijskih srečanj. Le ta so namenjena izmenjavi izkušenj, izzivov in domiselnih praks, ki vodijo v kakovostno delo z otroki in starši.

Pripravila: Vanja Petrič

Dostopnost