MOŽNOST DONACIJE DELA DOHODNINE

Dec 8, 2023

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da imate s spremembo 135. člena ZOFVI-M kot davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3% dohodnine namenite za donacijo šolskim/vrtčevskim skladom. S sklepom o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 118/2023) je na seznamu upravičencev do donacij za leto 2023 tudi sklad našega vrtca (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-3426/sklep-o-dopolnitvah-sklepa-o-dolocitvi-upravicencev-do-donacij-za-leto-2023).

Na vas se tako obračamo s prošnjo, da del dohodnine (do 0,3%) letos namenite Skladu Vrtcev Brezovica. Z zbranimi sredstvi bomo lahko otrokom omogočili še bolj kakovostno bivanje v vrtcu.

0,3% dohodnine lahko skladu našega vrtca podari prav vsak prebivalec Slovenije, ki prejema kakršenkoli osebni prejemek (npr. plača, socialno nadomestilo…), ne glede na to ali dohodnino doplača ali dobi vračilo. Donacija dela dohodnine ne vpliva na višino vašega vračila ali doplačila dohodnine, kar pomeni, da z namenitvijo donacije od dohodnine niste v ničemer prikrajšani, ta znesek gre drugače avtomatično v proračun Republike Slovenije.

Del dohodnine lahko Skladu vrtca namenite tako, da:

  • Izpolnite obrazec na povezavi:

https://www.vrtci-brezovica.si/files/2023/12/Dohodnina_VrtciBrezovica.pdf, ga natisnete, dopišete odstotek (do največ 0,3%) in podpišete ter prinesete na upravo vrtca, ali ga oddate vzgojiteljici. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite pri vzgojiteljici. Izpolnjenega vrnite do petka, 22. 12. 2023. Izpolnjen obrazec lahko tudi sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad,

  • preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 71491481 in vpišete odstotek (največ 0,3):

https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf

Kaj se financira iz sklada?

https://www.vrtci-brezovica.si/sklad-vrtca/
Dostopnost