Spoštovani starši,

obveščamo vas, da smo 23. 2. 2021 prejeli okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki se nanaša na obvezno cepljenje pred vstopom v vrtec. V nadaljevanju vas seznanjamo z vsebino le-te.

»V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih je v 51.a členu navedeno, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec in javno sofinanciran program zasebnega vrtca zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja.

To pomeni, da mora pediater na potrdilo jasno navesti podatek o tem, ali je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ali ne in se lahko vključi v vrtec ali ne. V kolikor otrok ni bil cepljen, pa za to obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja, pediater na potrdilo jasno zapiše, da otrok ni bil cepljen iz zdravstvenih razlogov in se lahko vključi vrtec. Enako velja za otroka, ki ni bil cepljen in je v postopku pridobitve odločbe o trajni opustitvi cepljenja. Tudi tak otrok se lahko vključi v vrtec. Če pa otrok ni bil cepljen in za to ne obstajajo zdravstveni razlogi, pediater na potrdilo zapiše, da otrok ni bil cepljen v skladu z omenjenim Zakonom o nalezljivih boleznih in za to ne obstajajo zdravstveni razlogi, zato se ne more vključiti v vrtec.«

Do sedaj je to edina informacija, ki smo jo prejeli. V prihodnje pričakujemo od MIZŠ dodatna pojasnila in podrobnejša navodila, o katerih vas bomo še obvestili.

Na oddajo vlog za šolsko leto 2021/2022, ki poteka do 15. 3. 2021, to ne vpliva. 

Uprava Vrtcev Brezovica

Dostopnost