Spoštovani starši!

Po zadnjih ugotovitvah Medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis in objavljenih območjih prepovedi in največjega vpliva požara se območje Brezovica ne nahaja v območju največjega vpliva požara. Posebni ukrepi sedaj niso več potrebni. Še naprej pa bomo spremljali navodila in upoštevali priporočila pristojnih institucij.

Vrtci Brezovica

Dostopnost