Spoštovani starši,

v skladu s 102. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Ur.l.RS, št. 152/20) so starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec. Staršem se oprostitev plačila za vrtec prizna na podlagi izdane odločbe NIJZ o odrejeni karanteni oziroma drugega ustreznega dokazila, ki izkazuje odrejeno karanteno ali izolacijo otroka zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Zakon je začel veljati 14. 10. 2021, zato starše, ki še niste oddali kakršnegakoli od navedenih dokazil, naprošamo, da to storite čimprej. Naša knjigovodja bo v novembru naredila poračun za oktober.

Lep pozdrav,

uprava vrtca

Dostopnost