Spoštovani starši!

Danes, 3. 2. 2021, smo prejeli okrožnico iz MIZŠ glede plačila vrtca od 26. 1. do 29. 1. 2021 v rdečih regijah v kateri je napisano sledeče:

“Kljub prizadevanjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da bi bili starši v času razglašene epidemije oproščeni plačila za vrtec, predlog ni bil upoštevan v PKP8, zato vas obveščamo, da v času od 26. 1. do 29. 1. 2021 ni pravne podlage, da bi bilo plačilo staršev za otroke, vključene v vrtce na območjih rdečih regij, financirano iz državnega proračuna.”

Uprava vrtca

Dostopnost