Radovan Radetič,

socialni delavec, družinski terapevt

 

»NEMIRNI, HITRI, NAPORNI,…«

razumeti, preprečiti in primerno delovati

 

ponedeljek, 8. 10. 2018 ob 17. 30 uri,

v telovadnici nove enote NOTRANJE GORICE

 Kratek opis predavanja

Čedalje več otrok že  po vstopu  vrtec ali nekoliko kasneje dobi odločbo otrok s posebnimi potrebami. V skupini otrok s posebnimi potrebami še posebej izstopajo otroci, pri katerih je zaznati čustvene in vedenjske težave najbolj pogosto v okviru ADHD motnje. Tem motnjam se neredko pridružijo še druge motnje, najbolj pogosto nasprotovalno kljubovalna motnja, motnja anksioznosti in ne nazadnje  asperber sindrom. Delo s temi otroki je naporno za vzgojitelje, kasneje učitelje, svetovalne delavce in tudi starše. Osnovna težava teh otrok se kaže v neustrezni komunikaciji in neučinkovitih strategijah za vzpostavljanje sprejemljivih socialnih odnosov ne le z vrstniki temveč pogosto tudi odraslimi, predvsem vzgojitelji, trenerji in podobno.  Pogosti konflikti, ki jih ti otroci ustvarjajo z vrstniki, se kasneje prenesejo na konflikte med njihovimi starši kar posledično pripelje do težav, ko se starši uprejo in zahtevajo učinkovito ukrepanje vrtca oziroma šole. Za učinkovito delo z otroki z ADHD motnjo in njej pridruženimi motnjami  je osnovnega pomena preventivno ukrepanje oz. omogočanje razumevanja otrokovega vedenja, vzpostavljanja jasnih struktur znotraj katerih otrok deluje in učenje učinkovitih strategij njih, njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev z namenom doseganja željenega vedenja in vzpostavljanja potrebnih socialnih odnosov otrok.

 

O predavatelju

Radovan Radetić, rojen leta 1957, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani sociolog, usmeritev socialno delo. Družinski terapevt in mediator z dolgoletnimi izkušnjami dela s posamezniki, pari in družinami. Svojo dejavnost izvaja v okviru Zavoda Aleksandra, kjer kot programski vodja in zunanji sodelavec sodeluje že od samega začetka. Je tudi član  Evropskega združenja Geštalt terapevtov; sodeluje v programu Salto Youth kot mednarodni trener; je tudi član je združenja MEDIOS, član Sveta za varnost občanov v MOL.

BREZPLAČNO VARSTVO OTROK V ČASU PREDAVANJA

Zaradi lažje organizacije, vas prosimo, da se na predavanje prijavite na tej povezavi:

https://goo.gl/forms/NP3qa2XdKBugyQVJ3

Ob prijavi lahko tudi označite, ali v času predavanja potrebujete  varstvo za vašega otroka.

Dostopnost