Spoštovani!
Vsem staršem, ki želite v šolskem letu 2017/2018 svojega otroka vključiti v enote VRTCEV BREZOVICA (Brezovica, vrtec pri OŠ Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Podpeč, Preserje ali Rakitna), priporočamo, da Vlogo za sprejem otrok v vrtec čim prej oddate, vendar najkasneje do 15. 3. 2017 (4. člen Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica.).

Novo vlogo za vpis otroka v vrtec morate oddati tudi tisti starši otrok, ki so bili v preteklem letu zavrnjeni ali ste prosto mesto v vrtcu zavrnili sami.

Vlogo za sprejem otrok v vrtec se dobi v vseh omenjenih enotah in na spletni strani vrtca (www.vrtci-brezovica.si) in se jo odda na upravi vrtca ali pošlje po pošti na naslov: Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica. K vlogi naj bodo priložena vsa potrebna dokazila.

Predvideno število prostih mest za vse starostne skupine skupaj je 140.

V mesecu aprilu 2017 bo Komisija za sprejem otrok na podlagi prispelih vlog in Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica pričela z delom. Starši boste o sprejemu otrok pisno obveščeni, predvidoma v mesecu maju.

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica je dostopen na spletni strani vrtca: www.vrtci-brezovica.si.

Uradne ure, na katerih se lahko dobi podrobnejše informacije o vpisu otroka v vrtec, so ob ponedeljkih od 12. 30 do 15. 30 v enoti Vnanje Gorice, Nova pot 9 (tel.: 3651-233).

Z lepimi pozdravi,

Liljana Bošnjak, ravnateljica vrtca

VLOGA vpis otrok 2017

 

Dostopnost