Spoštovani!

Vsem staršem, ki želite v šolskem letu 2020/2020 svojega otroka vključiti v enote VRTCEV BREZOVICA (Brezovica, vrtec pri OŠ Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (2 enoti), Podpeč, Preserje ali Rakitna), priporočamo, da Vlogo za sprejem otrok v vrtec čim prej oddate, vendar najkasneje do 15. 3. 2020 (4. člen Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica.).

Novo vlogo za vpis otroka v vrtec morate oddati tudi tisti starši otrok, ki so bili v preteklem letu zavrnjeni ali ste prosto mesto v vrtcu zavrnili sami.

Vlogo za sprejem otrok v vrtec se dobi v vseh omenjenih enotah in na spletni strani vrtca (www.vrtci-brezovica.si) in se jo odda na upravi vrtca ali pošlje po pošti na naslov: Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica. K vlogi naj bodo priložena vsa potrebna dokazila.

Glede na trenutne informacije odlogov šolanja in premikov otrok znotraj enot je predvideno število prostih mest za vse starostne skupine skupaj 157, 117 za otroke od 1 do 3 let in 40 za otroke od 3 do 6 let.

V mesecu aprilu 2020 bo Komisija za sprejem otrok na podlagi prispelih vlog in Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica pričela z delom. Starši boste o sprejemu otrok pisno obveščeni, predvidoma v mesecu maju.

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica je dostopen na spletni strani vrtca: www.vrtci-brezovica.si.

Podrobnejše informacije o vpisu otroka v vrtec lahko dobite vsak dan od 12. 30 do 15. 00 v enoti Vnanje Gorice, Nova pot 9 (tel.: 3651-233, 030 708 454).

Z lepimi pozdravi,

Liljana Bošnjak, ravnateljica vrtca

Dostopnost