VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Feb 24, 2022

Vsem staršem, ki želite v šolskem letu 2022/2023 svojega otroka vključiti v enote VRTCEV BREZOVICA (Brezovica, vrtec pri OŠ Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (2 enoti), Podpeč, Preserje ali Rakitna), vabimo, da Vlogo za sprejem otrok v vrtec čim prej oddate, vendar najkasneje do 15. 3. 2022 (4. člen Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica.).

Novo vlogo za vpis otroka v vrtec morate oddati tudi tisti starši otrok, ki so bili v preteklem letu zavrnjeni ali ste prosto mesto v vrtcu zavrnili sami.

Vlogo za sprejem otrok v vrtec se dobi v vseh omenjenih enotah in na spletni strani vrtca (www.vrtci-brezovica.si) in se jo odda na upravi vrtca ali pošlje po pošti na naslov: Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica. K vlogi naj bodo priložena vsa potrebna dokazila.

Glede na trenutne informacije odlogov šolanja in premikov otrok znotraj enot je predvideno 142 prostih mest za vse starostne skupine skupaj.

V mesecu aprilu 2022 bo Komisija za sprejem otrok na podlagi prispelih vlog in Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica pričela z delom. Starši boste o sprejemu otrok pisno obveščeni, predvidoma v mesecu maju 2022.

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica je dostopen na spletni strani vrtca:

www.vrtci-brezovica.si

 

Z lepimi pozdravi,

 Liljana Bošnjak, ravnateljica vrtca

Direktna povezava na vlogo za vpis v vrtec:

http://vizvb-test-01.splet.arnes.si/files/2019/01/VLOGA-vpis-otrok-19.2.2015doc-2-1.pdf

Dostopnost