Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. 3. 2020 dalje.

Določbe navedenega zakona veljajo med drugim tudi za nosilce javnega pooblastila, ki ga ima Zavod RS za šolstvo na področju vodenja postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

V skladu z določbami interventnega zakona vas obveščamo, da od 29. 3. 2020 dalje:

  • ne sprejemamo zahtev za začetek postopka usmerjanja in zahtev za spremembo usmeritve oddane na pošto ali poslane na spletni naslov: usmerjanje@zrss.si
  • ne poteka osebno vročanje odločb o usmeritvi in
  • ne tečejo roki v posamičnih upravnih zadevah.

S potekom postopka usmerjanja bomo nadaljevali po preklicu ukrepov sprejetih iz tega zakona, ki veljajo do prenehanja razlogov, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Na Zavodu RS za šolstvo se trudimo, da bi speljali v prilagojenih pogojih dela tiste postopke usmerjanja, ki so bili začeti pred uveljavitvijo ukrepov in sprejetjem navedenega zakona (pred 29. 3. 2020) na podlagi obstoječe dokumentacije in do priprave strokovnega mnenja.

Upoštevaje določbe interventnega zakona, ki v času trajanja izrednih razmer ne dopušča osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah, kar velja tudi za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, vas obveščamo, da v tem času ne bomo izdajali nobenih upravnih aktov (niti odločb o usmeritvi, niti sklepov), saj jih moramo glede na določbe Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) in Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP), vročati z osebno vročitvijo.

Vaša morebitna vprašanja nam lahko pošljete na naslov: usmerjanje@zrss.si.

Dostopnost